ARVODE

ARVODE

VÅRT ARVODE

ARVODE

Juristens arbete kostar en hel del vilket kunden måste stå för i första hand. Men kunden har andra möjligheter att inte stå för hela juristens arvode i vissa fall.

 

RÄTTSSKYDD

Du som har hemförsäkring har du även rättsskydd som står i stället för dig och täcker ca. 80% av ombudskostnaderna i tvistemål.


Våra jurister är godkända att beviljas ett sådant rättskydd som avlastar dig.

RÄTTSHJÄLP

Om du inte har en hemförsäkring och din årsinkomst är under 260 000 kronor kan du i vissa fall ansöka om rättshjälp via rättshjälpsmyndigheten. Rättshjälpslagen ställer vissa krav för att bevilja sökanden rättshjälp. Våra jurister kan även hjälpa dig med en sådant förfarande.


Rättshjälpsavgiften (det du själv betalar) varierar mellan 2-50% beroende på ditt ekonomiska underlag.