VÅRA TJÄNSTER

ARBETSOMRÅDEN

FAMILJERÄTT

Har du problem inom familjen eller problem med myndighter rörande din familj och dina barn, våra jurister kan hjälpa dig.


Vårt team kan företräda dig i processer rörande:


 • Äktenskapsskillnads, vårdnad- och umgängestvister
 • Processer rörande LVU och LVM
 • Bodelningsavtal
 • Samboavtal
 • Äktenskapsförord.
 • Bodelningsprocess
 • Gåvobrev

ARBETSRÄTT

Har du problem inom jobbet och inte klarar av att söka dina rättigheter och behöver du hjälp? Våra jurister har en lång erfarenhet inom arbetsrätten.


Vi kan hjälpa både dig som arbetstagare eller arbetsgivare i utomrättsliga förhandlingar enligt LAS och eller MBL. Vi kan även företräda dig i domstolstvister i ärenden rörande:


 • Uppsägning
 • Avsked
 • Lönefordran
 • Arbetsbrister
 • Skadestånd och dylikt

MIGRATIONSRÄTT

Är du asylsökande eller behöver du hämta din familj till Sverige efter beviljat uppehållstillstånd kan våra jurister hjälpa dig.


Inom asylrätten har du som söker asyl, i de flesta fall, rätt till offentligt biträde. Utlänningslagen garanterar dig rätten att välja den jurist du vill ha för att hjälpa dig under processen. Vi har en stor erfarenhet av att hjälpa asylsökande och arbetar aktivt för dina rättigheter, såväl inför Migrationsverket som inför domstol.


Vi kan även hjälpa dig med ärenden om förvar och ansökningar om familjeanknytning och dylikt.


Är du gift eller sambor med en EU/ESS medborgare eller med en stadigvarande boende inom EU/ESS och vill söka uppehållsrätt och behöver du hjälp, kan vi hjälpa dig med ansökan.


 

ARVSRÄTT

På grund av dödsfall uppstår massa pappersarbete som en del inte klarar av. Om du behöver hjälp med sådana frågor kan vi företräda dig som dödsbodelägare vid:


 • Bouppteckning och arvskifte
 • Arvstvist
 • Upprättande av testamente.

BOSTADSJURIDIK

Om du köper eller säljer fastighet eller hyr en lägenhet och blev vrekt och du inte klarar av processen själv, hjälper våra juristier dig.


Vi kan företräda dig såsom säljare eller köpare, bostadsrättsföreningar, hyresgäster och hyresvärdar i ärenden rörande:


 • Upprättande av köpekontrakt jämte registreringsförfarandet
 • Kontraktstvist avseende köp av bostadsrätt/fastighet
 • Hyrestvist
 • Tvister rörande din fastighet/bostad
 • Värdering av fastigheter
 • Granskning av fastigheter och innehåll av dess lagfart

MÅLSÄGANDEBITRÄDE

Har du blivit utsatt för brott? Vi hälper dig under förundersökning och under rättegången. 


Vi kan företräda dig som blivit utsatt för brott i egenskap av målsägandebiträde.


Gällande regelverk ger dig rätt att önska målsägandebiträde i vissa fall. Vi biträder dig under förundersökning och hjälper dig att driva skadeståndsprocess samt bevaka dina intressen i domstolen.

AFFÄRSJURIDIK


Vi hjälper dig som driver små och medelstora företag att lösa juridiska problem som uppstår vid tillämpningen av er verksamhet såsom:


 • Samarbetsavtal, aktieägaravtal och dylikt
 • Företagsöverlåtelser
 • Kräva in obetalda fordringar

ARBETSTILLSTÅND

Söker du jobb i Sverige? Vi hjälper dig med kontakt med Migrationsverket i processen  om arbetstillstånd. Vi hjälper dig med ärende om arbetstillstånd från början till slut.


Är du arbetsgivare och vill erbjuda en tredjelandsman anställning fast inte vet vad som krävs, sköter vi uppdraget i stället för dig. 


Är du arbetstagare med arbetstillstånd och behöver förlänga den, hjläper vi dig med detta uppdrag på ett professionellt sätt.

ENTREPRENADSRÄTT

Under byggarebte uppstår tvister mellan byggare och kunden. Vi kan hjälpa dig att undvika sådana situationer om vi anlitas från processens beynnelse. Även om du hamnar i tingsrätt hjälper vi dig.


Vi kan hjälpa dig i oenighet och sedan tvister som uppstår mellan beställare och hantverkare/byggbolag och tvister mellan hantverkare och konsumenter på grund av renoveringar eller byggnationer. Vi kan företräda dig i processer rörande:


 • Småhusentreprenader
 • Konsumenttjänstlagen